Inf. gospodarcza

Informacja gospodarcza - polega na sporządzaniu odrębnych raportów o sytuacji przyszłych lub aktualnych kontrahentów. Usługa ta przy umowie stałej objęta jest rabatem. Proponujemy badanie wiarygodności firmy przed zawarciem kontraktu. Jest to najskuteczniejsza forma uniknięcia współpracy z niesolidnymi kontrahentami. Usługa informacji gospodarczej pozwoli też sprawdzić płynność finansową oraz składniki majątkowe firmy będącej już dłużnikiem.

Wywiad gospodarczy jest usługą uzgadnianą indywidualnie z naszymi kontrahentami. Zakres informacji w nim zawartych jest uzależniony od Państwa potrzeb.