Windykacja

Agencja Finansowa Assist oferuje usługi windykacyjne, które obejmują należności wynikające z:  

  • wystawionych i przyjętych faktur,
  • wszelkiego rodzaju umów dwustronnych stwierdzających istnienie wierzytelności,
  • innych dokumentów stwierdzających fakt zaistnienia wierzytelności

Nasza firma świadczy usługi sprzedaży wierzytelności do potrącenia oraz usługi związane z obrotem wierzytelnościami.

Ofertę kierujemy do firm, które problemy związane z egzekwowaniem należności, chciałyby rozwiązać w sposób prawny i skuteczny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów prowadzonych działań. Działania nasze obejmują wszystkie etapy postępowania, począwszy od postępowania polubownego aż po egzekucje komorniczą. Możemy zapewnić, że działamy wyłącznie zgodnie z literą prawa z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów prawnych. Zdając sobie sprawę z niewydolności sądów i komorników, staramy się być alternatywą dla drogiego i długotrwałego procesu windykacji sądowej. Kwota, jaką zaproponujemy za wierzytelność jest uzależniona od jej rodzaju, wysokości, stopnia przeterminowania, kondycji finansowej dłużnika i ustalamy ją zwykle na drodze indywidualnych negocjacji. Istotną rzeczą naszej działalności w odróżnieniu od innych firm jest to, że nie pobieramy żadnych opłat, a swoje wynagrodzenie odbieramy dopiero po ściągnięciu należności. Decydując się na tego typu współpracę z nami, w dalszym ciągu pozostajecie Państwo właścicielem wierzytelności natomiast my działamy w Państwa imieniu i na Państwa rzecz.